Најновије вести

    Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /nfs/c05/h03/mnt/70867/domains/milicasekulic.com/html/test/kreativnopero/cms/wp-content/themes/kreativnopero/header.php on line 58

    Warning: include(http://milicasekulic.com/test/kreativnopero/rss.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /nfs/c05/h03/mnt/70867/domains/milicasekulic.com/html/test/kreativnopero/cms/wp-content/themes/kreativnopero/header.php on line 58

    Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://milicasekulic.com/test/kreativnopero/rss.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.3.29/share/pear') in /nfs/c05/h03/mnt/70867/domains/milicasekulic.com/html/test/kreativnopero/cms/wp-content/themes/kreativnopero/header.php on line 58
Пратите вести сајта

Данас је

Извештај о стручно–педагошком надзору

„На основу напосредног контакта са децом, увида у рад васпитача са децом, атмосфере у свим васпитним групама и на основу изгледа целокупног простора вртића, стиче се утисак да се у овом вртићу негује атмосфера заједништва, да деца са радошћу долазе у колектив и да се у њему осећају пријатно и безбедно“.

„Заједничка активност васпитача и деце карактерише активна улога васпитача који прихвата иницијативу детета, даје предлоге и подстиче дечја питања и активност деце“.

„Посебна пажња се посвећује систематском посматрању и праћењу дечјег напредовања. Установа поседује разноврсну документацију о дечјем напредовању у развоју и учењу – белешке и коментаре васпитача, податке добијене од родитеља, дечје исказе, збирке дечјих радова и др. Дечји портфолио је један од елемената који се користи и у праћењу и вредновању програма вртића“.

„Целокупни простор вртића испуњава критеријуме повољне васпитне средине у погледу својих физичких карактеристика.Истакнути су индивидуални и групни дечји продукти, различити постери и панои који пружају увид у остварење Програма. Простор радних соба вртића је опремљен оптималном количином разноврсног и развојно адекватног дидактичког, потрошног материјала и литературе за децу и стручне литературе за васпитаче. Материјал је прегледно распоређен и доступан деци. Простор је структуиран по центрима интересовања и пружа оптималне услове за слободну дечју игру и групни рад“.

„У Установи се спроводе мере које обезбеђују сигурност, безбедност и превентивно-здравствену заштиту деце“.